STUDIECIRKLAR

 


 

Våren 2020

 

Vi sjunger tillsammans
Sånggrupp måndagar när vi inte har träffar 14.00 - 16.00
Kostnad endast för material.
Start 20 januari

Ledare: Ann-Britt Johansson

 

 

Akvarellmålning.
Tisdagar kl. 13.30 - 16.00
Ledare saknas, men tidigare deltagare samlas och målar tillsammans. Inga Lill estlind är sammankallande.

Kostnad för 6 gånger 500: -

Start 11 februari

Gull Petersson medverkar 4 gånger

 

"Passion för livet"
Studiecirkel och studiematerial med inriktning Att behålla sin hälsa.

Några punkter:

Man har alltid en framtid – Skaffa sig kunskap - Se framåt.

Nya och tidigare deltagare Välkomna!
Onsdagar 14.00 - 16.00
Kostnad endast för material och ev. resor.
Start  5 februari

Ledare: Marie Anne Peterson

 

 

 

 

Anmälan till studiecirklarna :
Studiefrämjandet Peter Högberg tel. 0141-216317

eller föreningens telefon 072 58 70 100.

Telefontid: måndtorsd 10 – 16,  fred 10 – 13.

Välkommen!