Föreningens styrelse

 

    Ingalill 18.jpgstyrelse 2018.jpg

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Ann-Britt Johansson

tel. 073-091 3328

johansson.annbritt@gmail.com

 

Kassör

Ingrid Axelsson

tel. 0141-512 32

Ingridaxelsson6@gmail.com

 

Sekreterare

Anita Heikman

tel. 0141-214 333

aheikman@gmail.com

 

Ledamot

Inga-Lill Westlind

tel. 0141-584 03

il.westlind@comhem.se

 

Suppleant

Lisbeth Lundström

tel. 070-224 0277

lillamotala@outlook.com

 

Suppleant

Mona Gars

tel. 0141-208 683

mona.gars@telia.com