IMG_5890.JPG

 

Medlemsförmåner: http://aktivaseniorer.com/index.php/forbundsinfo/medlemsformaner


Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell förening med syfte att främja seniorers kulturella och andra intressen.

Vilka är medlemmar? Seniorer, manliga som kvinnliga och med ett uttalat intresse för kulturell verksamhet i olika former samt med vilja att själva påverka verksamheten. Aktiva seniorer har ingen övre eller nedre åldersgräns. Du behöver alltså inte vara pensionär för att vara med.

Vill du veta mer? Ring föreningen i Motala tel 072-587 0100.

Telefontid: månd  - torsd 10 – 16  fred 10 – 13.

Medlemsavgiften är 125 kr per person och kalenderår.

Medlemmar i Föreningen Aktiva Seniorer är olycksfallsförsäkrade under våra aktiviteter samt på vägen till och från. Vårt försäkringsombud är Marie Anne Peterson tel 0141-509 65.

Vi fortsätter samarbetet med Studiefrämjandet. Våra måndagsträffar och cirklar kommer att verka i deras lokaler. Adressen är Urban Hjärnes väg 11 2 tr.


               Att ha roligt är en allvarlig sak för Aktiva Seniorer!